Je bent hier:

Over ons en algemene voorwaarden

Automakelaarz hanteert de algemene voorwaarden van BOVAG. Klik hier om deze te bekijken

Automakelaarz zijn specialisten op het gebied van auto’s. Wij kunnen je adviseren en ondersteunen bij het kopen of verkopen van een nieuwe of gebruikte auto.

Het vaststellen van de exacte dagwaarde en taxeren van jouw auto is een belangrijke startpunt bij aankoop of verkoop van jouw auto. Zo betaal je nooit te veel. Bij het verkopen of inruilen van jouw auto is het van belang dat de auto het meest rendement opleverd. Jouw auto verkopen via Automakelaarz kan snel effectief en zorgeloos zonder vreemde volk aan de deur die lange gesprekken voeren, pingelen over de prijs en veel tijd in beslag nemen.

Automakelaarz zijn experts op het gebied van onderhandelen bij aankoop en verkoop van auto’s. De kortingen bij aankoop van jouw auto kunnen zeer hoog oplopen. Zo verdient Automakelaarz zich dubbel en dwars terug voor jou. Automakelaarz kan tevens een aankoopkeuring voor jouw auto doen. Zo voorkom je een miskoop.

Ook wanneer je recent een miskoop hebt gedaan bij een willekeurige autogarage kun je bij Automakelaarz terecht. Wij nemen het voor je op en stellen de verkopende partij voor de verborgen gebreken en mankementen  aansprakelijk. Wanneer de verkopende partij niet meewerkt kunnen wij voor je een juridische geschil aangaan waarbij de verkoper gegarandeerd jouw aankoop dient terug te nemen of de gebreken en mankementen van de aankoop dient te repareren. Door onze efficiënte werkwijze, ervaring en expertise kunnen wij honderden tot duizenden euro’s aan juridische kosten besparen.

Onze expertise kent letterlijk en figuurlijk geen grenzen. Heb je een auto op het oog buiten de grenzen van Nederland? Dan ben je bij ons ook aan het juiste adres. Wij kunnen je  ondersteunen bij het importeren van jouw droomauto. Het gehele import traject kunnen wij geheel uit handen nemen en jouw auto gegarandeerd tegen het meest gunstig tarief importen.

Naast het reguliere import traject verzorgen wij ook schade taxatierapporten voor import en BPM. Onze erkende schade taxateurs komen op locatie om de schade te taxeren. Je bent dan gegarandeerd en verzekerd van een geaccepteerde taxatierapport BPM die je kan gebruiken als tegenbewijs voor jouw import auto. Wij kunnen ook het gehele import traject verzorgen, BPM berekening, douane papieren en RDW keuring van A tot Z. Jouw droomauto kan tot aan de deur afgeleverd worden. Besparen bij het kopen en verkopen van jouw auto begint bij Automakelaarz.

Hoewel deze website met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, geven wij geen garanties aangaande de juistheid van de aanwezige informatie. Wilt u zeker weten dat de gegeven informatie juist is, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen door middel van telefoon, email of een bezoek. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van Automakelaarz zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

ALGEMENE VOORWAARDE & PRIVACYVERKLARING NA 25 MEI 2018
Automakelaarz vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Deze wet wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen. Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG adviseert ons op het gebied van de naleving van de Avg en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG ons bij eventuele datalekken. U kunt contact opnemen met de FG wanneer u vragen of klachten heeft over onze naleving van de AVG. Mail hiervoor naar info@automakelaarz.nl Klik hier om de privacy policy te bekijken

ANNULERINGSKOSTEN
De koop is gesloten op het moment dat u als klant het aanbod van ons hebt geaccepteerd (mondeling/schriftelijk) en of betaald. Indien u toch van de koop af wilt zien, dan kunnen we eventueel de koop ongedaan maken met 11,1% annuleringskosten over het aankoopbedrag.

GARANTIE PAKKETTEN
Alle garantiepakket die wij aanbieden worden altijd voorbehoud van acceptatie aangevraagd. Autorust garantie verzekeringen zal de aanvraag beoordelen. Na acceptatie wordt er een garantie certificaat opgemaakt. Hierin staat de geldigheidsduur, soort garantie en de gegeven van de auto.

AANKOOP EN VERKOOP VAN AUTO IN OPDRACHT VAN KLANT
Automakelaarz kan in opdracht van de klant een auto kopen en verkopen. Automakelaarz vraagt een garantiepakket aan voor de auto aan als extra service. Het betreft hier slechts een aanvraag. De verzekeringsmaatschappij kan de garantieaanvraag om verschillende redenen toch weigeren. Dit kunnen wij helaas niet vooraf beoordelen. Garantie is dus niet altijd gegarandeerd. De kosten van deze dienstverlening blijven wel onveranderd. Je betaalt als klant dus nooit meer of minder voor deze dienstverlening. Automakelaarz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bestaande of toekomstige mankementen van de auto die Automakelaarz in opdracht heeft gekocht of verkocht. Automakelaarz neemt geen enkele aansprakelijkheid hierin. Dit in de breedste zin van het woord en in alle vormen van eventuele bestaande en toekomstige gebreken/defecten van de auto. Wij adviseren altijd een aankoopkeuring vooraf.

De Automakelaarz is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Verkoper. De Automakelaarz maakt geen onderdeel uit van de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De Automakelaarz draagt daarom zelf geen zorg voor het aanbod en kwaliteit van het Motorvoertuig van Verkoper; dit is de verantwoordelijkheid van de Verkoper zelf. Automakelaarz is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. Alle verkopen vallen onder consignatie verkoop tenzij anders vermeld. Gebruiker is er zich van bewust dat De Automakelaar enkel bemiddelt bij de totstandkoming van de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper. De Automakelaar is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Koopovereenkomst. De Automakelaar is immers geen partij bij de Koopovereenkomst.

Wanneer de auto verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. Gaat het risico van defecten, schade, mankementen of waardevermindering over op de nieuwe eigenaar van de auto. Het bezit start vanaf het moment dat de auto door tenaamstelling in zijn of haar bezit is gekomen. Voordat deze tenaamstelling is voltrokken blijft de opdrachtgever verantwoordelijk/aansprakelijk. Automakelaarz is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie als gevolg van de technische toestand waarin de auto zich bevond tijdens en na de aankoop door opdrachtgever.

Koper heeft het recht om bij de bezichtiging een korte proefrit te maken met het Motorvoertuig. Koper dient zich te houden aan alle relevante (verkeers-)regels en wetgeving. Indien Koper die regels overtreedt is Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het overtreden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vergoeding van (verkeers-)boetes. Koper is tevens aansprakelijk voor eventuele tijdens de proefrit door Koper ontstane schade aan het Motorvoertuig.

Jouw beste partner als het om ondersteuning gaat van auto’s in de breedste zin.
Automakelaarz experts in auto’s van A tot Z